18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić uczniów i rodziców na organizowane co roku Forum Szkół, które odbędzie się 23.03.2018 od 11.35 do 13.45  w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w hali sportowej.

 Forum Szkół jest inicjatywą oddolną, wynikającą z potrzeb naszych uczniów. Jest jednym z elementów poradnictwa zawodowego prowadzonego w naszej szkole.
Program Forum obejmuje prezentację szkół ponadgimnazjalnych podczas bezpośredniego spotkania uczniów klas 7, II-ch gimnazjów i III-ch gimnazjów z przedstawicielami tych szkół.
Będzie nam niezmiernie miło jeśli zaszczycicie nas Swoją obecnością.
Serdecznie zapraszamy!