18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

                Dnia 28.02.2018r w Hali sportowej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej.

                Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych, tj. klasy IV-V-VI Szkoły Podstawowej,  oraz klasy gimnazjalne wraz z VII klasą Szkoły Podstawowej.

                W turnieju wzięło udział 50 uczniów, zgłosiło się 8 drużyn. Czas gry to 1 x 10 minut.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze drużyny puchary.

WYNIKI MECZY HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

FC VII KL – II A GIM: 0 - 6

IV B SP  – VI SP: 2 - 1

II B GIM  – III B GIM : 0 - 2

V SP  – IV A SP : 2 - 2

II A GIM  - III B GIM : 3 - 4

VI SP  – V SP : 4 - 1

              FC VII KL – II B GIM: 2 - 6

III B GIM  - III A GIM: 2 - 3

III A GIM – II A GIM: 2- 0

 

Końcowa klasyfikacja drużyn Szkoły Podstawowej

I miejsce kl. IV B

II miejsce kl. VI

III miejsce kl. V

Końcowa klasyfikacja drużyn gimnazjalnych

I miejsce kl. III A

II miejsce kl. III B

III miejsce kl. II A

IV miejsce kl. II B

V miejsce kl. VII SP