18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W piątek 9 marca 2018 wybrani uczniowie klas VII , III a i III b pod opieką Katarzyny Kostrowskiej ,  brali udział w etapie powiatowym konkursu "Łamigłówki matematyczne", który odbył się w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Konkurs miał dwa etapy .W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania  pracując w zespołach trzyosobowych, zaś w drugiej części każdy uczeń rozwiązywał indywidualnie test. Trzecim etapem pozakonkursowym były warsztaty prowadzone przez uczniów . Można było skorzystać z warsztatów z robotyki lub gier logicznych.Mimo, że uczniowie naszej szkoły nie zdobyli czołowych miejsc, bawili się świetnie i spisali się na medal.Szkołę podstawową reprezentowały :Agata Sawicka, Magdalena Wiązek, Paulinz Pieczur, zaś  gimnazjum : Klaudia Dryl, Ilona Kamińska, Kacper Walentynowicz.

Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Katarzyna Kostrowska