18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

8 marca podczas uroczystego apelu uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej pożegnali odchodzącą na emeryturę (po 36 latach pracy zawodowej) panią Bernardę Leszczyńską.

Wicedyrektor Beata Szymoniuk przybliżyła wszystkim zgromadzonym na uroczystości postać pani Beni. W imieniu rodziców dzieci z grupy Chmurki głos zabrała pani Renata Kamińska, dziękując za współpracę i opiekę nad przedszkolakami. Kilka ciepłych słów od najmłodszych wychowanków przekazali także Filip i Ola, którzy oprócz kwiatów wręczyli też pamiątkowe zdjęcie. Prezenty niespodzianki i słowa uznania w imieniu współpracowników przekazała pani Joanna Olendzka.

Serdecznie dziękujemy raz jeszcze pani Beni za współpracę i trud włożony w wychowanie powierzonych pod jej opiekę dzieci. Na nowym etapie życia życzymy spełnienie nierealizowanych dotąd marzeń, sił i chęci do odkrywania nowych pasji oraz wielu powodów do uśmiechu. Zapraszamy jednocześnie do częstego odwiedzania Zespołu Szkół, a zwłaszcza przedszkola, gdzie czekają stęsknione przedszkolaki.