18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dzieci przychodzą na świat,

Każde z własną niepowtarzalną iskierką.

My, ich rodzice, nauczyciele jesteśmy

Strażnikami tego ognia....

Niepowtarzalność, indywidualność

Młodych ludzi musi być

Szanowana i rozwijana”.

Dawna Markova , Anne Powell „Twoje dziecko jest inteligentne”

    Każde dziecko jest inteligentne, każde może osiągnąć sukces, trzeba tylko odkryć, co je interesuje, w czym jest dobre, czego uczy się łatwo i chętnie, a czego nie potrafi - i dlaczego - tak twierdzą autorki książki „Twoje dziecko jest inteligentne” D. Markova i A. Powell. Właściwe wsparcie rozwoju i talentów młodzieży  to jedno  z najważniejszych zadań edukacji.   Można to robić  na różne sposoby, jedną z form  promowania  pasji, zainteresowań uczniów może być prezentowanie tego co potrafią na forum szkoły.

23 marca wgodzinach  popołudniowych w auli   Zespołu  Szkół w Turośni Kościelnej odbył się recital Kuby i Kingi- uczniów naszego gimnazjum.  Przybrał on formę   koncertu życzeń.      Poprzez swoją wrażliwość i niekłamaną prostotę młodzi artyści sprawili, że w oku niejednego słuchacza pojawiła się łza wzruszenia.  Działo się to za sprawą utworów, które były śpiewane przez nich.  Ich indywidualna interpretacja sprawiła, że  można było  przenieść się  magiczną, jakby bajkową Krainę lodu czy  też za sprawą Pocahontas,  w którą wcieliła się Kinga,   dowiedzieć się o  najważniejszych prawdach świata z piosenki pt. „Kolorowy  wiatr”.  

  Koordynatorem całego przedsięwzięcia był szkolny pedagog p. Tomasz Śliwowski.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

Cecelia Ahern

 Dziękujemy.

Wychowawca kl. IIb oraz IIIa