18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 17.06.2019r gimnazjaliści z naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, którą zorganizował pan Wójt gminy Turośń Kościelna  Grzegorz Jakuć.

Na początku uczniowie udali się do zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie do Sejmu – siedziby parlamentu.

Wszyscy uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem zwiedzanych miejsc.

Gminę reprezentował zastępca  Wójta Gminy pan Waldemar Wilczewski, natomiast z naszej szkoły pani Dyrektor Ewa Chrabołowska i wychowawcy klas trzecich gimnazjum p. Maciej Zajkowski i p. Marcin Miłosiewicz.