18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

UWAGA! SUKCES!!! 4 marca 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku odbył się ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 
Wzięło w nim udział 76 gimnazjalistów z województwa podlaskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IIIB Wiktoria Borowska-Beszta, która pomyślnie przeszła poprzednie etapy - szkolny i rejonowy. Wiktoria uzyskała tytuł LAUREATA!
Dzięki temu jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki i może liczyć na przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.