18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

25 maja w klasie Ib odbyła się specjalna lekcja. Uczniowie w parach pracowali z mapą Zjednoczonego Królestwa i powtórzyli nazwy państw i ich stolic. Następnie oglądali film w wersji anglojęzycznej opowiadający o najważniejszych aspektach kulturowych UK takich jak: liczba ludności, najważniejsze miasta i ich zabytki oraz słynne postacie angielskiej historii i pop kultury.

Po projekcji omówili jego treść i odpowiadali po angielsku na pytania związane z poszczególnymi fragmentami filmu. Kolejnym etapem zajęć było opisanie w trzyosobowych grupach przygotowanych przez nauczyciela map Zjednoczonego Królestwa ze wszystkimi szczegółami, które uczniowie zapamiętali z filmu.  Na zakończenie lekcji uczniowie dowiedzieli się o historii powstania „The Union Jack”, czyli flagi Zjednoczonego Królestwa i  na pamiątkę stworzyli własne flagi.

Gośćmi specjalnymi  lekcji były  nauczycielka języka angielskiego p. Kamila Stypułkowska oraz wychowawczyni klasy Ib p. Renata Zegadło.