18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W niedzielę 11 września uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z terenu Gminy Turośń Kościelna  uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku Historycznym.


Pośród nich byli oczywiście nasi wolontariusze. Brali oni udział w konkursach, reprezentowali szkołę w mundurach harcerskich i oglądali przygotowane specjalnie dla nich rekonstrukcje szpitala polowego z czasów II wojny światowej. Wszyscy uczniowie mieli okazję wysłuchać, a chętni również zaśpiewać, wiele pieśni patriotycznych. Po zakończeniu imprezy uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką p. Edyty Łukaszuk pomagali pracownikom obsługi w sprzątaniu i porządkowaniu terenu wokół biblioteki publicznej, gdzie odbywał się piknik.

 

Monika Andrejczuk