18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Miło nam poinformować, że Karolina Zimnoch – uczennica kl. IIIbgimnazjum zajęła  I miejscew VIIedycji wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną    pt.Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”.

Celami konkursu było:

  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży,
  • pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek,
  • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
  • przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursuodbyło się 05.12.2016r.w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku podczas konferencji pt. „Książka to dopiero początek…” podsumowującej Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Konkurs zorganizowała SP nr 21 w Białymstoku. Prace były oceniane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.

Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

                                               Katarzyna Kowalko- nauczyciel bibliotekarz