18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

20 czerwca 2016 r. w gmachu Senatu RP w Warszawieodbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu  na biografię ucznia  „Młodzież, jakiej nie znacie – wzory osobowe godne naśladowania”zorganizowanego pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL.

Konkurs był adresowany do nauczycieli V–VI  klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem było napisanie biografii ucznia, którapoprzez realizację swoich pasji, postawę oraz podejmowane inicjatywy stanowi wzór godny naśladowania.

Na galę konkursu promującego dobre wzorce osobowe młodzieży przybyło wielu znamienitych gości między innymi: senator Łukasz Mikołajczyk, ks. dr hab. Adam Maj, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka,przewodniczący komisji kultury senator Kazimierz Wiatr oraz pan profesor Krystyna Chałas.

W spotkaniu wzięła również młodzież z różnych stron Polski, która została zaproszona wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami na promocję książki: „ Młodzież, jakiej nie znacie”, zawierającej wyróżnione prace konkursowe opisujące ich biografie. Wśród nich byli również uczniowie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej tj. Ilona Kamińska z  klasy IIa  gimnazjum oraz Agata Sawicka z kl. VI. To  ich biografie zostały opublikowane w książce wśród  24 innych prac.

Odkrywanie i promowanie wzorów osobowych dzieci i młodzieży jest ważnym  zadaniem społecznym  podkreśliła w swojej wypowiedzi  prof. Krystyna Chałas. Podziękowała również  uczniom za to, że trwają przy wartościach i budują swoją młodość na właściwej hierarchii.

 „….bycie dobrym to nie obciach” – przekonywał młodzieżprzewodniczący komisji kultury  profesor Kazimierz Wiatr.  To właśnie taka młodzież daje przykład pięknego życia i staje się inspiracją dla innych podkreślił  w dalszej części swojej wypowiedzi pan senator.

Podczas uroczystości pamiątkowymi statuetkami uhonorowano zarówno nauczycieli – autorów biografii, jak i ich bohaterów.

Nasi uczniowie czuli dumę, że mogą w taki sposób promować nasza szkolę i gminę.

Opiekunowie: Grażyna Dryl, Dorota Rygorczuk