18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

26 września 2017 w naszej szkole odbyła się debata kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami społeczności gimnazjalnej. Kandydatom zadawano pytania o plany na obecny rok szkolny, jakie cechy wyróżniają ich spośród pozostałych startujących oraz jak pogodzą przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych z działalnością w SU.

Pomimo postawienia w ogniu pytań, nasi kandydaci poradzili sobie świetnie.

27 września w Gimnazjum obowiązuje bezwzględna cisza wyborcza.  Wybory odbędą się już w najbliższy czwartek, 28.09.2017.