18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W godzinach popołudniowych uczniowie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej brali udział w świątecznych warsztatach artystycznych. Podczas zajęć młodzież pod okiem nauczycielki plastyki, p. Renaty Zegadło-Piaseckiej tworzyli ozdoby choinkowe, stroiki, prace plastyczne, małe choineczki, a także renifery z cukierkowymi noskami.

Ciężkiej pracy towarzyszyły żart, śmiechy, a czasem nawet już podśpiewywane nieśmiało kolędy. Magia świąt już jest w nas!

 

Renata Zegadło-Piasecka