18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

We środę, 23.05.2018 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski  pt. „W świecie poezji Jana Brzechwy”. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich u dzieci, jak również kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Odbył się on w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej  znalazły się dzieci z zerówki oraz pierwszej klasy. W drugiej- uczniowie klasy drugiej i trzecich.

Zostały przyznane 3 miejsca i 3 wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. W jury zasiedli: Pani Dorota Dudzińska, Pan Tomasz Śliwowski oraz uczennice: Amelia Melech z klasy VI i Klaudia Dryl z klasy III b gimnazjum.

Zwycięzcami w młodszej kategorii zostali:

I-Monika Urwanowicz kl. I

II-Alicja Wojcieszek kl. 0

III-Jakub Bibułowicz kl. I

Wyróżnienia-Daria Białous kl. I,

                       Arkadiusz Purta kl. 0,

                       Julia Bukłaho kl. 0

W II kategorii wiekowej miejsca wywalczyli sobie:

I-Kacper Świstun kl. IIIb

II-Michalina Kalinowska kl. IIIa

III-Amelia Maciejczuk kl. II

Wyróżnienia- Julia Dryl kl. II,

                        Anna Jarmołowska kl. II,

                        Aleksandra Choińska kl. IIIb

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, a uczestnicy podziękowania i symboliczne gadżety.

W przerwach  poświęconych obradom jury obejrzeliśmy pokaz taneczny i wokalny klasy I przygotowany pod kierunkiem Pani Doroty Poślady, oraz występ gimnastyczny i wokalny klasy IIIa, który przygotowała Pani Malwina Szewczuk. Po gorącej reakcji publiczności pozostaje tylko dodać, iż mamy w szkole prawdziwe talenty aktorskie, taneczne i wokalne.

Gratuluję i dziękuję bardzo serdecznie wszystkim młodym uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. Życzę rozwijania talentów aktorskich, które ujawniają się już w większości z nich. 

 

                                                                                               nauczyciel bibliotekarz

                                                                                               Katarzyna Purta