18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami programowania: szyfrowaniem, kodowaniem, kierunkami na macie oraz przechodzeniem w lewo, w prawo itp rozpoczęliśmy zajęcia na tabletach i z wymarzonymi robotami. Wspierali nas pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej.

Do klasy I i IIIa przyjeżdżał doktor Tomek, a do klasy IIIb doktor Michał. Praca pod okiem specjalistów wydziału informatyki to przyjemność. Wszystkie Photony  i tablety wzorowo wykonywały polecenia i zadania jakie tworzyliśmy. Mamy nadzieję, że na szóstkę zaliczymy projekt w pracowni Wydziału Informatyki PB.

 

Koordynator projektu