18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W bieżącym roku szkolnym klasy trzecie SP mierzyły się z testem „Pierwszy lot”.

Po samodzielnym przeczytaniu tekstu o nauce latania młodego bociana uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania związane z tematem testu. W końcowej części pisali opowiadanie o tym, co wydawało się niemożliwe, a ostatecznie udało się pokonać. Sprawdzian z części polonistycznej również wydawał się trudny, ale po chwili skupienia wszyscy go pokonali. Ten sam tytuł miał test z części matematycznej. Przekonani o fakcie, że rzeczy niemożliwe stają się wykonalne, wszyscy  z zapałem przystąpili do pracy. Najszybsi uczniowie chcieli oddać swoje karty po 10 minutach, tylko uwaga pani zmobilizowała ich, by sprawdzili, czy wszystko zostało policzone i zapisane. Większość uczniów wykonała  go przed planowanym czasem.

B. Komenda