18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

25 maja 2018 roku wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego” zakończyli swoją przygodę z Photonem, tabletami i matą.

Wspólnie udaliśmy się na Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej i każda grupa w czasie zajęć zaprezentowała swoje umiejętności. Nad przebiegiem zajęć czuwali nasi koordynatorzy oraz pani prodziekan. Pierwszacy prezentowali swoje umiejętności pracy z robotem edukacyjnym. Photon wykonał bezbłędnie wszystkie zaplanowane i zapisane przez dzieci zadania. Klasa IIIa również pokonywała labirynty i zadania ortograficzne przy użyciu Photona. Klasa III b na swoje zakończenie udziału w projekcie wybrała tablety. Samodzielnie tworzyliśmy projekty korzystając ze Scretha i Scrath Juniora. Na zakończenie prezentacji zdobytych umiejętności tworzyliśmy grę „Złap mnie”.

W czasie pobytu na uczelni mieliśmy możliwość zwiedzenia ogromnej biblioteki multimedialnej i czytelni oraz zwiedzenia wystawy interaktywnej „Wszystko jest liczbą”. Rozwiązywaliśmy samodzielnie i przy wsparciu wolontariuszy różne zagadki i łamigłówki matematyczne.

Wyjazd był udany, a zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystane zostaną w przyszłości.

B. Komenda