18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W piękny, czerwcowy, ciepły dzień Pierwszoklasiści mieli okazję bawić się  w malowanie farbami na folii. Była to  okazja do plastycznego wyżycia się oraz aktywnego przeżywania sztuki.  Dzieci bardzo zaangażowały się w tworzenie obrazu. Towarzyszył im doskonały humor i świetna zabawa.

Dorota Poślada