18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Uczniowie klas piątych i szóstej odwiedzili 13 września Politechnikę Białostocką. Wzięli tam udział w interaktywnych zajęciach, podczas których mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami techniki i informatyki, dowiedzieć się jak technologia zmienia nasze życie oraz w jakich dziedzinach się ją wykorzystuje.

Wyjazd był nagrodą na wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym. Warto się uczyć.