18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

2 października  uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej  wraz z opiekunami udali się na  klasową wycieczkę do  Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej   w Wasilkowie.

Głównym celem wyjazdu był udział zajęciach  edukacyjnych pod nazwą” Babie lato w skansenie”.

 Wizyta  w skansenie miała przybliżyć młodzieży  prace wykonywane w dawnym  gospodarstwie, w tym młócenie i mielenie zboża, następnie    poznali  etapy obróbki lnu.  Wiele w tej opowieści  pojawiło się trudnych wyrazów, które były nie  tylko skomplikowane  w wymowie, ale także w pisowni. Do nich na pewno należały: cierlnica, paździerz, pakuły czy czesarka. Utrwalaliśmy to kilkakrotnie.

Następnie uczniowie poznali tajemnicę  tkactwa. Okazało się, że  to bardzo pracochłonne  i ciekawe zajęcie. Każdy chciał przez chwilę zasiąść przy kołowrotku  i tak jak Pan Kleks  lub księżniczka  zająć się przędzeniem  wełny. Niektórzy chcieli zapaść nawet  w stuletni sen.

Przyszedł czas  również na własne tworzenie i projektowanie. W skupieniu  i z wielką starannością  zostały wykonane własne makatki, które można  było zabrać do domu.

 Na zakończenie naszego pobytu w  skansenie przy  ognisku, pieczone  były pyszne kiełbaski.

 Wycieczka na pewno należała do bardzo udanych, planujemy  kolejne.