18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

do udziału

W IV EDYCJI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

organizowanego przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

pod patronatem Wójta Gminy Turośń Kościelna

Temat konkursu:„Sto lat wolnej Polski”  

  Uczestnicy konkursu:

     uczniowie klas I  (I kategoria)

     uczniowie klas II-III(II kategoria)

    Technika pracy:dowolna- malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, wydzieranka, itp.

    Format pracy:od A4 do A3

    Forma: płaska

    Termin składania prac – do 23 października 2018r

Regulamin konkursu