18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dniu 9 października młodzież Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica, a konkretnie Paulina, Agata, Magda, Patrycja, miała możliwość zaprezentowania na Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej działania i inicjatywy naszej szkoły w sferze wychowawczej i profilaktycznej w ramach projektu Falochron, którego byliśmy realizatorami.

Należeliśmy do ośmiu szkół w województwie, które podołało wymogom tego Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego, rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poprzez realizacje tego projektu wiele działań zostało pozytywnie odebranych przez uczniów naszej szkoły i będzie kontynuowane w tym roku szkolnym.

Chociaż nie okazaliśmy się zwycięzcami , to jednak jesteśmy dumni, że to nasza szkoła otrzymała Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim projekcie profilaktycznym.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, w której zamieszczone zostały działania Falochronu.

Zobacz prezentację