18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

​W dniu dzisiejszym, tj. 09 października, młodzież Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica, a konkretnie Paulina, Agata, Magda, Patrycja, miała możliwość zaprezentowania na Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej działania i inicjatywy naszej szkoły w sferze wychowawczej i profilaktycznej w ramach projektu Falochron, którego byliśmy realizatorami. 

Należeliśmy do ośmiu szkół w województwie, które podołało wymogom tego Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poprzez realizacje tego programu wiele działań zostało pozytywnie odebranych przez uczniów naszej szkoły i będzie kontynuowane w tym roku szkolnym. 
​Chociaż nie okazaliśmy się zwycięzcami , to jednak jesteśmy dumni, że to nasza szkoła otrzymała Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim projekcie profilaktycznym. 
Prezentacja działań zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy do obejrzenia.