18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

15 października dzieci z klas 1 – 3 spotkały się z policjantką Komendy Powiatowej w Łapach. Policjantka rozmawiała z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, a w szczególności omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Potem opowiadała o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały pytania. Na koniec uczniowie ćwiczyli przejście przez jezdnię na pasach pod czujnym okiem funkcjonariuszki.

Dziękujemy policjantce za przypomnienie zasad  poruszania się po drodze i cenne rady oraz wskazówki z zakresu bezpieczeństwa na drodze.