18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

24 października 2018 roku 26 uczniów klasy pierwszej złożyło uroczyste Ślubowanie. Zostali  pasowani na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Do uroczystości tej pierwszoklasiści przygotowywali się solidnie przez kilka tygodni. 

Na początku zaprezentowali krótką część artystyczną. Po odśpiewaniu hymnu złożyli uroczyste Ślubowanie na sztandar szkoły. Później było Pasowanie. Ten akt uczyniła pani Dyrektor, która ogromnym ołówkiem  pasowała każdego ucznia. Życzyła dzieciom  dobrego samopoczucia w szkole oraz wspaniałych wyników w nauce. Obecny na uroczystości pan Wójt Gminy Turośń Kościelna również złożył nowo pasowanym uczniom życzenia, „dopatrzył się”wśród nich przyszłych  aktorów i muzyków. Na pamiątkę wręczył każdemu dziecku szachy. Jako ostatni zabrali głos rodzice, podziękowali dostojnym gościom za obecność, zaprosili na słodki poczęstunek i wręczyli upominki dzieciom. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w klasie i krótka zabawa taneczna. Dzień ten był wielkim świętem pierwszaków i całej społeczności uczniowskiej.

Wychowawczyni klasy I