18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

23 maja uczniowie klas V uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Białostockiej w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

Uczniowie brali udział w warsztatach: „Jak zamienić granulki w obudowę telefonu komórkowego”, w których przedstawione zostało przetwórstwo tworzyw sztucznych,  „Oczami ciemności” – zajęcia w których poprzez zabawę pokazano świat ciemności, pobudzano do działania zmysły takie jak: słuch, węch, dotyk. Z kolei pokaz „Uwaga, będzie gorąco! – termowizja w życiu codziennym” przedstawiał codzienne czynności, związane z ciepłem, obserwowane za pomocą kamery termowizyjnej. Nasi uczniowie mieli możliwość testowania wytrzymałości i rozciągliwości stali. Wykazali się dużym zainteresowaniem, chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Była to również doskonała okazja podpatrzenia pracy naukowej na Politechnice Białostockiej.