18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

27 maja uczniowie klasy II i III wybrali się do nowej, pięknej Biblioteki  Publicznej w Turośni Kościelnej na spotkanie z autorką bajek i baśni Wiolettą Piasecką. Pisarka w barwny i ciekawy sposób przekazała swój dorobek literacki. Dzieci wyszły z tego magicznego miejsca z bagażem książek, ale też z przekonaniem, że warto czytać.

Dziękujemy pani bibliotekarce za zaproszenie, a pani Wioletce życzymy wielu pomysłów i twórczego zapału.

 Danuta Dryl