18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 Wśród 74 uczestników Bartłomiej Czaczkowski z klasy IVB zdobył nagrodę Internautów. Uczeń stworzył makietę Kościoła po wezwaniem św. Trójcy w Turośni Kościelnej.  Zdecydował się zaprezentować „małą perełkę architektoniczną”, którą widzi codziennie z okna swojej szkoły.  

Nie była to jedyna praca z naszej szkoły między innymi na wystawie została zaprezentowana Brama Pałacu Branickich, jak również wizytówka naszego Podlasia Pałac Branickich- to małe, ale zachwycające kunsztem swojego wykonania dzieła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom z naszej placówki za udział w konkursie.