18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w akcji wymiany pocztówkowej pomiędzy klasami w całej Polsce, organizowanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Akcja miała na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami. Otrzymaliśmy  „Wielką mapę Polski”, na której umieszczaliśmy nadesłane do nas kartki pocztowe. Wyszukiwaliśmy również na mapie miejscowości z pocztówek.

   Uczniowie klas 1-3 wypisywali w II półroczu  pocztówki, uczyli się poprawnie je adresować i całą klasą nadawali je w Urzędzie Pocztowym w Turośni Kościelnej. Przy okazji zapoznali się z pracą urzędników pocztowych.

   Potrafimy już napisać i wysłać pocztówkę z wakacji.

Dorota Poślada