18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

12 czerwca w klasie III gościliśmy zawodowego żołnierza – tatę Jana Mateusza R., który pracuje w Jednostce Wojskowej w Białymstoku. Opowiedział on o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy w wojsku. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Dziękujemy panu za przybycie do naszej klasy i wspaniałą lekcję.

Przygotowała: Danuta Dryl