18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dniu 30 września 2019 roku klasa VIa i VIb Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wraz z wychowawcami Panią Katarzyną Kostrowską i Panią Dorotą Dudzińską oraz  opiekunem Panią Katarzyną Purtą wybrały się na spektakl teatralny pt. „Opowieści biblijne”. Sztukę wystawiał Wrocławski teatr IN-ART na auli widowiskowej wydziału pedagogiki i psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Spektakl składał się z kilku opowieści biblijnych: Stworzenie świata, Arka Noego, Przypowieść o synu marnotrawnym, Adam i Ewa i inne. To była dla nas ważna lekcja przed omawianiem lektury szkolnej. Z auli wyszliśmy zadowoleni i bogatsi o nową wiedzę i wrażenia. Po przedstawieniu pojechaliśmy na gorącą przekąskę do baru bo wszyscy mocno zgłodnieli.

Jesteśmy wdzięczni wychowawcom za wspaniały dzień!

Uczniowie klasy VIa i VIb