18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

24 października uczniowie klasy drugiej i trzeciej, działający w Małym Wolontariacie udali się na pobliski cmentarz. Tam odwiedziliśmy groby żołnierzy, którzy polegli za wolność naszej ojczyzny oraz groby nauczycieli, pracujących w naszej szkole. Stojąc nad ich grobami szeptaliśmy słowa modlitwy ,,Wieczne odpocznienie racz im dać Panie …’’ Zapalając  znicze, oddawaliśmy się chwili zadumy i refleksji.

Przygotowała: Danuta Dryl