18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W tym roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy najlepsi uczniowie z gminy Turośń Kościelna będą otrzymywali za swoją pracę stypendia ufundowane przez wójta Grzegorza Jakucia.


Uczniowie ci muszą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi.

Pierwszą stypendystką naszej szkoły została w tym roku uczennica klasy V - Olimpia Dryl.

Najwyższym osiągnięciem Olimpii było zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z przyrody.


olimpia1


„Lubię się uczyć i cieszę się, że za to właśnie dostałam swoje pierwsze w życiu pieniądze. Będę zbierała na podróż albo do Grecji, albo do Włoch.” – powiedziała uczennica udzielając wywiadu lokalnej gazecie „Nowiny Naszej Gminy”.