18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 3 września 2012 roku w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się inauguracja roku szkolnego, którą rozpoczęła uroczysta msza święta.


Po niej udaliśmy się do hali gimnastycznej. Pani Dyrektor przywitała wszystkich zebranych - rodziców, uczniów i nauczycieli. Szczególnie tych najmłodszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury tej szkoły. Następnie przedstawiła wychowawców poszczególnych klas.
Potem głos zabrał pan Wójt, który wręczył stypendium dla najlepszej uczennicy naszej szkoły. Otrzymała je Olimpia Dryl z klasy V.


pocz11


W nowym roku szkolnym 2012/2013 pani Dyrektor życzyła wszystkich uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły wielu sukcesów oraz spełnienia zamierzeń i planów.


pocz21


Na koniec dzieci udały się do klas, by spotkać się z wychowawcami.