18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III w szkołach podstawowych
Gminy Turośń Kościelna


„Skuteczne nauczanie w szkołach Gminy Turośń Kościelna”


W drugim semestrze roku szkolnego 2011/12 szkoła nasza realizowała zajęcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej odbyło się 380 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się w 10 grupach. Objętych zostało 55 uczniów z klas I – III.


pl11


Oto wybrane prace i prezentacje przygotowane przez naszych uczniów.


pl21

 


pl31


Sprawozdanie z realizacji tego projektu - pobierz sprawozdanie