18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

19 września 2012 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza, w której kandydaci zachęcali uczniów klas 4-6 do oddania na nich głosu.

 

Najwięcej głosów w wyborach zdobyła Kamila Kruszewska z klasy szóstej, która została Przewodniczącą SU, natomiast na drugim miejscu uplasowała się Olimpia Dryl z klasy piątej, która objęła funkcję zastępcy przewodniczącej. Cały skład Rady Samorządu oraz plan pracy na rok szkolny 2012/2013 dostępny jest w zakładce Samorząd Uczniowski.


dysk11


Pierwszą imprezą zorganizowaną przez nowy samorząd była dyskoteka na powitanie czwartoklasistów, która odbyła się 26 września. Uczniowie klasy czwartej przeszli pomyślnie test wiedzy o naszej szkole i zostali przyjęci do grona „starszaków”.


dysk21


Następnie wszyscy wzięli udział w zabawie przy muzyce przeplatanej konkursami. Uczestnicy dyskoteki bawili się doskonale i już czekają na kolejną szkolną imprezę.


dysk31


Opracowała - p. Edyta Bondar