18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dniu 7 listopada 2017 r. dzieci z klasy pierwszej przeżyły szczególny dzień. Był to dzień Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej.

Pierwszoklasiści przygotowali inscenizację pt. „O jesieni  i zmowie leni”, gdzie po raz pierwszy przed tak dużą publicznością odegrały swoje pierwsze role aktorskie i zaprezentowały swoje umiejętności. W ten sposób udowodniły, że zasługują na to, aby stać się pełnoprawnymi uczniami.

 

Uczniowie klas starszych: Amelia Mielech i Miłosz Jakim skierowali kilka słów życzliwości do młodszych kolegów i koleżanek.

 

W uroczystości tej udział wzięli dostojni goście: Pan Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna, Dyrekcja: Pani Ewa Chrabołowska i Pani Beata Szymoniuk, rodzice pierwszoklasistów,  nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

Następnie odbyła się oficjalna część uroczystości, na której nastąpiło ślubowanie, a  po nim Pani Dyrektor Ewa Chrabołowska  dokonała uroczystego pasowania dzieci na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.

 

Pan Wójt Grzegorz Jakuć złożył wszystkim pierwszakom życzenia oraz obdarował ich prezentami.

 

Również Pani Dyrektor Ewa Chrabołowska skierowała wiele ciepłych słów do pierwszoklasistów, jak również reprezentantka rodziców Pani Anna Danilczuk, wypowiedziała wiele  pięknych, wzruszających słów.

 

Mamy z trójki klasowej: Pani Anna Brandeburg, Pani Anna Danilczuk i Pani Agnieszka Kalinowska wręczyły upominki swoim kochanym pociechom oraz jako wyraz podziękowania Panu Wojtowi , Paniom Dyrektor i wychowawczyni. Pani Dyrektor Beata Szymoniuk wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.

 

Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni klasy pierwszej Pani Dorota Poślada.

Po uroczystości uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

 

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkim uczestnikom.