18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

14 marca odbyło się podsumowanie XVII edycji Podlaskiego Konkursu Plastycznego ,,Pisanki, kraszanki, wyrywanki”.

 Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy II – Sebastian Radziwon. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów.

Przygotowała: Danuta Dryl