18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

26 marca w klasach 1 – 3 odbyła się ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK ( sesja wiosenna). W tym roku szkolnym  pisało sprawdzian zintegrowany 30 dzieci z klas 1 – 3. Wyniki wraz z nagrodami zostaną przekazane do 16 V 2018r. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w tej olimpiadzie.

Zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego