18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

26 marca klasa IIIa w ramach akcji „Zwykle – Niezwykli” miała okazję przeprowadzić wywiad z panią farmaceutką, pracującą w aptece w Turośni Kościelnej.

Pani aptekarz opowiedziała o wymaganiach jakie musiała spełnić, aby wykonywać swój zawód, ale również o przyjemnych i trudnych stronach tego rodzaju pracy. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wypowiedzi rozmówcy, jak i zadawali szereg różnorodnych pytań związanych z farmacją.