18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Szkoła Podstawowa

Inaugurację roku szkolnego rozpoczęliśmy 2 września 2013 roku Mszą świętą w kościele parafialnym. Tuż po niej w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej rozległ się pierwszy po wakacyjnej przerwie dzwonek oznaczający rozpoczęcie nowego roku szkole. 

28 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawił w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli ksiądz Proboszcz Andrzej Rogoziński.

W dniach 10, 11, 12 czerwca 2013 roku organizowana jest szkolna wycieczka nad morze z biurem podróży RAMIS-BORT.