18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W piątek  29 maja przedszkolaki z grup: CHMURKI  i PROMYCZKI odwiedziły Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Łapach. Celem wizyty były zajęcia w salce edukacyjnej OGNIK.

  Z przyjemnością przedszkolaki przywitały się ze znanym im strażakiem, Panem Radosławem Łapińskim, który niedawno gościł w naszym przedszkolu, a teraz postanowił się nami zaopiekować podczas zajęć. Dzieci miały możliwość zapoznania się z zagrożeniami jakie mogą wydarzyć się w domu, co w konsekwencji może doprowadzić do pożaru. Do salki dzieci weszły ubrane w zielone kamizelki odblaskowe i hełmy strażackie. Wszyscy mogli spróbować ugasić pożar, trzymając w ręku wąż strażacki. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości dotyczące prawidłowych zachowań w razie zagrożenia pożarem, miały możliwość zgłosić to do prawdziwej dyspozytorni strażackiej, skąd wysyłana jest odpowiednia pomoc. Dzieci wiedzą jak szybko i w jaki sposób należy opuścić miejsce pożaru.

Na zakończenie musiały zdać test z tego, czego nauczyły się podczas zajęć. W nagrodę każdy otrzymał dyplom małego strażaka. Dziękujemy pracownikom Państwowej Straży Pożarnej w Łapach za tak ciekawe zajęcia.

Eliza Kossakowska