18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Od marca realizujemy założenia II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” (szczegółowy opis znajduje się w zakładce „Projekty”). 25 kwietnia przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej pod hasłem „Narodowe Czytanie Legend Polskich”.

 Nasze zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: dyrektor Zespołu Szkół- pani Ewa Chrabołowska, wicedyrektor- pani Beata Szymoniuk, bibliotekarka- pani Katarzyna Purta oraz inspektor Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej- pan Piotr Witowski. Przedszkolaki poznały opowieść o Bazyliszku, Lajkoniku oraz Szewczyku Dratewce. Z zaciekawieniem wysłuchały również legendy „Jak to z lnem było”. Celem spotkania było zarówno propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, jak i przypomnienie uniwersalnych wartości takich jak: dobro, uczciwość i sprawiedliwość.

Monika Bibułowicz