18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

We wtorek 4 czerwca gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicieli Fundacji „Psi Uśmiech”, którzy przeprowadzili w dwóch najstarszych grupach zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem w kontaktach z psami.

Dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach muszą zachować szczególną ostrożność i nie powinny zbliżać się do psów. W nagrodę za dobrze wykonane zadanie mogły ukryć psi smakołyk w specjalnych pojemnikach do ćwiczeń węchowych i obserwować jak ich nowy czworonożny przyjaciel Frodo znajduje sprawnie wszystkie. Przedszkolaki szukały także odpowiedzi na pytanie: „Po czym poznajemy, że pies jest groźny?” i wykonały wspólnie z prowadzącymi odpowiedni plakat. Wszystkim najbardziej jednak podobały się sztuczki wykonywane przez Frodo.

Monika Bibułowicz