18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

We wtorek 18 czerwca na auli Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki odbyło się oficjalne pożegnanie dzieci z zerówki. Uroczystość tradycyjne rozpoczęła się Polonezem.

Podczas ostatniego występu przedszkolaki krótko podsumowały lata pobytu w przedszkolu i zaprezentowały swoje umiejętności, które rozwinęły na pierwszym etapie edukacji: zaśpiewały piosenki po polsku i po angielsku, zatańczyły oraz zagrały na instrumentach. Sześciolatki podziękowały również wszystkim pracownikom Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej za okazywaną pomoc, uśmiech i różnorodne wsparcie. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Ewa Chrabołowska wręczyła absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz książki. Przedszkolaki otrzymały również upominki od Wójta Gminy Turośń Kościelna Pana Grzegorza Jakucia, które wręczył jego zastępca- Pan Waldemar Wilczewski.

Serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz dzieci za życzliwość oraz zaufanie, wszystkie uwagi i cenne wskazówki, dzięki którym nasza wspólna praca nad wspieraniem rozwoju przedszkolaków i szeroko rozumiana współpraca była miła i owocna.

Monika Bibułowicz