18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej przy wsparciu finanasowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło III edycję konkursu plastycznego " Świateczne drzewko". Celem konkursu było:

- rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczości plastycznej dzieci i rodziców

- integracja dzieci i rodziców podczas wspólnego wykonywania pracy

- promowanie tradycji Bożonarodzeniowych,

- stwarzanie możliwości do wykorzystania różnorodnego materiału plastycznego i przyrodniczego, wydobycie jego walorów estetycznych

- prezentacja i popularyzacja działań artystycznych

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnikiem Konkursu mogłozostać każde dziecko. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki. Format i technika prac była dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18.12.2017r. Na konkurs wpłynęło 50 prac z następujących placówek:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach

- Niepubliczne Przedszkole " Puchatek " w Niewodnicy Kościelnej

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej

- Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

Jury w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnaj - Ewa Chrabołowska, Wicedyrektor - Beata Szymoniuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Marlena Banelwyłoniło zdobywców I,II,III miejsca oraz wyróżnienia, którzy otrzymalidyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisjię Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszyscy uczestnicy otrzymalidyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

 

W kategorii 5-6 lat:

I miejsce : Kornelia Piekarska

( Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej)

II miejsce: Julia Sokół

( Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach)

III miejsce: Weronika Pabiś

( Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej)

Wyróżnienia: JuliaOstaszewska

( Niepubliczne Przedszkole " Puchatek " w Niewodnicy Kościelnej)

Jacek Dajnowicz ( Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej)

 

W kategorii 3-4 lat:

I miejsce:Kacper Żukowski

( Przedszkole Samorządowe wTurośni Kościelnej)

II miejsce: Zofia Bibułowicz

( Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej)

III miejsce: Maja Wojno

( Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej)

Wyróżnienia: Aniela Białous

( Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej)

Patryk Szerenos ( Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej)

 

Marta Świstun