18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

22 lutego udaliśmy się do szkoły, gdzie czekał na nas wielki namiot w kształcie kopuły-kino sferyczne.

Każda z grup miała możliwość wyboru filmu. I tak ,,Gwiazdeczki” obejrzały seans o życiu drzew, ,,Słoneczka” o podwodnym świecie, ,,Chmurki” poznawały kosmos, a ,,Promyczki” rafę koralową. Po 40-minutowym seansie, wszyscy wychodziliśmy pod wielkim wrażeniem. Dowodem na to niech będą słowa jednego z przedszkolaków, które padły tuż po zakończeniu filmu: ,,Jeszcze raaaaaz!”

J. Olendzka