18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Przedszkole

5 października podczas apelu podsumowującego Szkolny Tydzień Profilaktyki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „W patriotycznym duchu- czyli jak?”, w którym wzięły udział również przedszkolaki. Celem konkursu było kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały piękne prace ukazujące ideę patriotyzmu.

2 października dzieci z grup „Słoneczka”, „Chmurki” i „Promyczki” wyjechały do Białegostoku na spektakl w wykonaniu Teatru Wrocławskiego In Art.

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić w naszym przedszkolu realizując międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała”, nad którym honorowy patronat objęło m. in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program będzie realizowany od września do końca grudnia 2018 r. Jego celem jest kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych u dzieci oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Każda z grup zrealizuje wybrane przez siebie zadania, dodatkowo odbędą się dwie imprezy z udziałem całej społeczności przedszkolnej: „Apel z okazji 11 listopada” oraz zawody sportowe „Biało- czerwoni”. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco na stronie głównej przedszkola.

 

POZNAJĘ SIEBIE, MYŚLĘ, DZIAŁAM”

 

 

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działamjest realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

- Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 - 30.06.2019 r.

- Grupę docelową projektu stanowi: 50 dzieci zamieszkujących gminę Turośń Kościelna, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

- Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-5 letnich poprzez wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi

- Udział w projekcie jest bezpłatny.

- W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 

Igłą, nitką i nie tylko”- zajęcia plastyczno- krawieckie

W krainie muzyki”- zajęcia muzyczno- ruchowe

Z bajkami poznaję siebie i świat ”- zajęcia z bajkoterapii

,,Myślę i liczę”- zajęcia matematyczne

,,Mały kucharz”- zajęcia kulinarne

 


MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

Dzieci z grup Chmurki i Gwiazdeczki przystąpiły w tym roku szkolnym do międzynarodowego programu propagującego czytelnictwo wśród najmłodszych ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Przedszkolaki przez cały rok szkolny będą wykonywały zadania ( nie tylko czytelnicze) razem z Misiem Zdzisiem ( Chmurki) i Kubusiem Puchatkiem (Gwiazdeczki). Maskotki misiów i imiona dla nich wybrały przedszkolaki podczas jednych z zajęć. Zdziś i Kubuś Puchatek pomagają dzieciom poznawać zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w sali. Najmłodszych Kubuś wspiera podczas tych pierwszych tygodni w przedszkolu. Chmurki razem ze Zdzisiem utrwalały już umiejętność bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, poznały nowe znaki drogowe. Misie wzięły udział w imprezie sportowej Biało- czerwoni. Razem z dziećmi biegły w sztafecie, następnie dopingowały wszystkich w zmaganiach sportowych. Jeszcze wiele niespodzianek i miłych chwil z udziałem pluszaków, przeżywać będziemy w tym roku szkolnym.

Najważniejszym jednak zadaniem Zdzisia i Kubusia Puchatka jest rozpropagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Czynią to, zapraszając do naszychj sal pracowników Zespołu Szkół, by Ci czytali przedszkolakom podczas poobiedniej przerwy.

Zdziś i Kubuś Puchatek odwiedzają również przedszkolaki w ich domach. Wspólnie z rodzicami czytają dzieciom bajki przed snem. Wszyscy gospodarze wpisują się do pamiątkowego dzienniczka Misia, rysując ilustrację do przeczytanej pozycji i odrysowując swoją dłoń.

 

20 września podczas, gdy starsze grupy poznawały legendy Podlasia, nasza grupa udała się na zajęcia plastyczne do Galerii Arsenał. A ponieważ pogoda nam dopisała, to wizytę w Białymstoku rozpoczęliśmy od spaceru po dziedzińcu i ogrodzie Pałacu Branickich, gdzie podziwialiśmy piękne budowle, posągi i alejki pełne kwiatów.

Ten rok dla każdego Polaka jest szczególny. Sto lat temu odzyskaliśmy tak wyczekiwaną wolność. Warto jest już od najmłodszych lat zapoznawać dzieci z historią ich kraju. W czwartek 20 wrześniadzieci z grup: Promyczki i Chmurki udały się z wizytą do Muzeum Wojska w Białymstoku na lekcję historii.

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne przyszłych przedszkolaków.

Zajęcia odbędą się w dniach 27-29.08.2018r. w godzinach od 9.00-11.00.

Prosimy, aby na zajęcia przybyli rodzice oraz o obuwie na zmianę.

ZAPRASZAMY

22 czerwca chętne dzieci z najstarszej grupy PROMYCZKI mogły przenocować w przedszkolu.

21 czerwca wszystkie grupy z przedszkola wyjechały na wycieczkę do Parku Morza w Dorożkach.

20 czerwca najstrsza grupa PROMYCZKI uroczyście i w krótkim przedstawieniu pożegnała przedszkole.

 

Konkurs czytelniczy dla rodziców i dzieci trwał od stycznia do maja. Polegał on na przeczytaniu wskazanej książki i odnalezieniu odpowiedzi na 10 pytań. W konkursie wzięło udział 13 rodzin. Dyplomy oraz nagrody ufundowane w ramach programu profilaktycznego Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej „Uzależnienie? Nie, dziękuję” wręczyła przedszkolakom pani dyrektor Ewa Chrabołowska.