18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Przedszkole

We wtorek, 5 czerwca Pani Beata Szymoniuk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej uroczyście otworzyła kolejną już Przedszkolną Olimpijkę. Po odśpiewaniu ,,hymnu olimpijskiego” Sport to zdrowie połączonego z rozgrzewką, dzieci i rodzice przystąpili do konkurencji sportowych.

W maju przedszkolaki uczestniczyły w VII edycji konkursu plastycznego o zasięgu międzynarodowym „Przedszkolaki kochają przyrodę”, który zorganizowało Przedszkole Samorządowe nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku.

12 maja ponad 20 uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej uczestniczyło w biegach towarzyszących w ramach 6. PKO Białystok Półmaratonu.

W piątek 11 maja 2018r. został rozstrzygnięty ostatni etap konkursu plastycznego ,,Cztery pory roku – Powitajmy lato!” Do konkursu przystąpiły dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Turośń Kościelna: Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na konkurs wpłynęły 33 prace plastyczne, wykonane dowolną techniką plastyczną , w formacie A4. W skład jury zaproszono:

- Panią Ewę Chrabołowską – dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

- Panią Joannę Strzałkowską – logopedę Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

- Pana Tomasza Śliwowskiego – pedagoga Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

22 kwietnia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wzięły udział w przegladzie tanecznym.

 

11 kwietnia gościliśmy w naszym przedszkolu poetkę- panią Hannę Niewiadomską, która poprowadziła w grupach młodszych i starszych dwa spotkania autorskie. Przedszkolaki nie tylko wysłuchały kilku wierszy z książki „Bajczytanki Pani Hanki”, ale spróbowały również swoich sił w ich pisaniu.

 

11 kwietnia w budynku Gimnazjum, w ramach Programu Profilaktycznego Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej „Uzależnienia? Nie, dziękuję!”, odbył się gminny konkurs recytatorski „Bajczytanki Pani Hanki- czyli Hanna Niewiadomska dzieciom.”

 

24 marca Magdalena Motoszko i Dawid Lulko odebrali wyróżnienie zdobyte w konkursie plastycznym Festiwal Palm.

 

22 marca odbył się w przedszkolu I etap (wewnętrzny) konkursu recytatorskiego „Bajczytanki Pani Hanki- czyli Hanna Niewiadomska dzieciom”. Przed licznie zgromadzoną widownią oraz komisją konkursową wystąpiło 18 przedszkolaków. Jury w składzie: dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej- pani Ewa Chrabołowska, wicedyrektor- pani Beata Szymoniuk oraz przedstawiciel rodziców- pani Urszula Kiełek (mama Piotra) przyznało 3 miejsca oraz wyróżnienie w dwóch kategoriach wiekowych (młodszej i starszej).

 

Z takimi słowami na ustach, 21 marca pożegnaliśmy zimę, a powitaliśmy wiosnę.