18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Przedszkole

Serdecznie zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się w budynku

Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

dnia 22.08.2017r. (wtorek) o godz.15.00

 

Jednocześnie, chcemy poinformować, że

tydzień adaptacyjny dla dzieci najmłodszych

jest w dniach 28.08.2017r. – 01.09.2017r.

w godzinach 9.00-11.00 WRAZ Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM.

Przypominamy też o konieczności dostarczenia do sekretariatu szkoły

zaświadczenia lekarskiego dzieci będących na dietach.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!

ODBIÓR PASKÓW „STOPERKA”

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

OD DNIA  05.07.2017r.

BARDZO WAŻNE - PROSZĘ O TERMINOWE WPŁACANIE KWOT NA PODANE KONTA W PASKACH.

sakretariat szkoły

21 czerwca dzieci z grupy PROMYCZKI żegnałay się z przedszkolem, aby we wrześniu salę przedszkolną zamienić na szkolne ławki.

Pod takim hasłem odbyło się 21 czerwca w naszym przedszkolu spotkanie z pracownikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego- panem Piotrem Tałałajem.

W piękny słoneczny dzień 20 czerwca wszystkie dzieci wyjechały jak co roku na wycieczkę. Tym razem przedszkolaki odwiedziły „Park Linowy Doktorce”, by wspólnie bawić się na świeżym powietrzu.

19 czerwca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku odbył się wojewódzki konkurs z języka angielskiego „Mały Poliglota”.

 

Wielka akcja "Kuriera Porannego" poświęcona przedszkolom dobiegła końca !  31 maja ogłoszono wyniki w kategorii Nauczyciela Przedszkola Roku 2017.

Startując w Electrum Ekiden w Białymstoku to duma i honor, który może przepełniać z powodu samego startu. Biorąc udział w sztafecie pomaga się Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci. Część z opłat startowych była przeznaczana na potrzeby Hospicjum dla Dzieci!

 

Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy.

 

W czwartek 8 czerwca rozstrzygnięty został konkurs czytelniczy „Poczytaj mi Tato! Poczytaj mi Mamo!”,który rozpoczął się w styczniu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz zachęcenie rodziców do częstego czytania dzieciom.